Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
CNC MACHINE TOOLS

MAZAK VARIAXIS 500-5X II

Price: please contact

MAKINO V56 2008

Price: please contact

MORI SEIKI SV503

Price: please contact

CNC Lathe Tsugami

Price: please contact

Mori Seiki NL2500

Price: please contact

MATSURA MC-510VG

Price: please contact

Makino UP53i

Price: please contact

OKUMA M561V

Price: please contact

SODICK AP330

Price: please contact

CNC milling machines Makino V55

Price: please contact

CNC Wire Cuters

Price: please contact

MITSUBISHI MV70-FM

Price: please contact

OKK VM7

Price: please contact

ĐỘT AMADA PEGA345

Price: please contact

Price: please contact

CNC Milling Machines

Price: please contact

CNC Milling Kiwa

Price: please contact

EDM

Price: please contact

Cutting Plasma KOIKE

Price: please contact

Price: please contact

OKK VP 400 CNC milling machine

Price: please contact

Máy Chấn CNC

Price: please contact

MAKINO V33 2005

Price: please contact

OKK VM5III

Price: please contact

1 - 2 - 3

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com