Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Cnc Machining Machine

Price: please contact

MAKINO V56 2008

Price: please contact

MORI SEIKI SV503

Price: please contact

CNC Lathe Tsugami

Price: please contact

Mori Seiki NL2500

Price: please contact

MATSURA MC-510VG

Price: please contact

Makino UP53i

Price: please contact

OKUMA M561V

Price: please contact

SODICK AP330

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

Drilling Machine

Price: please contact

Milling Machine

Price: please contact

Milling Machine

Price: please contact

Milling Machine

Price: please contact

EDM

Price: please contact

EDM

Price: please contact

CNC Wire Cuters

Price: please contact

MORI SEIKI SL 65MC

Price: please contact

MORI SEIKI SL 75MC

Price: please contact

MAKINO HYPER 5

Price: please contact

Mori Seiki TV400

Price: please contact

1 - 2 - 3

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com