Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Press Machines

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

Punching Machine Komatsu

Price: please contact

AMADA TP-45-X2

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

Auto stamping AAA AC1-20N3

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

AMADA TPW250

Price: please contact

Dập Komatsu 300T

Price: please contact

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com