Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Press Brake Machine
TOYOKOKI

Category's Product :

Press Brake Machine

Price:

LH 0903.087.363

NƯỚC SẢN XUẤT/ORIGINAL : JAPAN
NĂM/YEAR : 1985
LỰC CHẤN/ PRESS CAPACITY : 200 TON
CHIỀU DÀI CHẤN/ PRESS BEAM LENGTH : 2500MM
 
Detail information
Contact
NƯỚC SẢN XUẤT/ORIGINAL : JAPAN
NĂM/YEAR : 1985
LỰC CHẤN/ PRESS CAPACITY : 200 TON
CHIỀU DÀI CHẤN/ PRESS BEAM LENGTH : 2500MM
 
Other Product

AMADA FB125

Price: please contact

AMADA F-BEST 1503

Price: please contact

AMADA RG35S

Price: please contact

Machine AMADA RG-80S Got

Price: please contact

Suture the blankets AMADA

Price: please contact

Press machine

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com