Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
CNC Turret Punch
Punching Machine AMADA SP 30II

Category's Product :

CNC Turret Punch

Price:

LH 0903.087.363

Detail information
Contact

Other Product

Price: please contact

NISSHINBO HIQ-1250

Price: please contact

Amada 357 Queen

Price: please contact

CNCPungching Machines

Price: please contact

ĐỘT AMADA PEGA345

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com