Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
NC - CNC Press Brake Machine
Pressbrake Machine

Category's Product :

NC - CNC Press Brake Machine

Price:

Liên hệ 0903087363

Máy chấn AMADA FBD2003

Hiệu : AMADA

Model : FBD2003

Năm sản xuất / Year: 1991

Nước sản xuất / Country of origin : Japan

Lực chấn / Press capacity : 200 ton

Kích thước bàn / Work table size : 3000 mm

Trọng lượng máy / Machine weight: 12.4 ton

 

Detail information
Contact

Máy chấn AMADA FBD2003

Hiệu : AMADA

Model : FBD2003

Năm sản xuất / Year: 1991

Nước sản xuất / Country of origin : Japan

Lực chấn / Press capacity : 200 ton

Kích thước bàn / Work table size : 3000 mm

Trọng lượng máy / Machine weight: 12.4 ton

 

Other Product

Press Brake Machine Amada 80 Ton

Price: please contact

Press Brake Machine Amada 80 Ton

Price: please contact

Press Brake Machine Amada 100 T

Price: please contact

Pressbrake Machine

Price: please contact

Pressbrake Machine

Price: please contact

Price: please contact

TOYOKOKI

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com