Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Press Machines
PRESS MACHINE

Category's Product :

Press Machines

Price:

Liên hệ 0903087363

Hiệu

KOMATSU

 

Model

HCP80-B

 

Năm

1998

 

Nước sản xuất

Japan

 

Lực dập

80

ton

Khoảng điều chỉnh bàn trên

800x450

mm

Kích thước bàn gá dưới

1200x500x140

mm

 

Detail information
Contact

Hiệu

KOMATSU

 

Model

HCP80-B

 

Năm

1998

 

Nước sản xuất

Japan

 

Lực dập

80

ton

Khoảng điều chỉnh bàn trên

800x450

mm

Kích thước bàn gá dưới

1200x500x140

mm

 

Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com