Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
CNC Milling Machine
OKK VM7

Category's Product :

CNC Milling Machine

Price:

Liên hệ 0903087363

CNC Control : Fanuc16/-M

Table Size (mm): 1550 x 1250
X-Axis Trave l: 1550mm
Y-Axis Travel: 1250mm
Z-Axis Travel: 1000mm
Spindle Speeds Minimum – Maximum: 25 – 13,000 RPM
Spindle Taper: 50 Taper (CAT)
Tool Changer Positions: 30 ATC

Detail information
Contact
Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

CNC MILLING MACHINE

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com