Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Milling Machine
Milling Machines

Category's Product :

Milling Machine

Price:

LH 0903.087.363

Máy Nhật.

Tốc độ Trục chính : 100 – 3600 rpm

Kích thước bàn máy :1300 x 310 mm

Hành trình :X x Y x ZX 710 x 300 x 400 mm

Tự động trục X. Chế độ chạy bàn nhanh. 

Detail information
Contact

Other Product

Price: please contact

OKK STM

Price: please contact

STM milling 2H 52123

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com