Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Electrical Discharge Machine (EDM) & Wire Cut Machine
Makino UP53i

Category's Product :

Electrical Discharge Machine (EDM) & Wire Cut Machine

Price:

Liên hệ 0903087363

   MAKINO UP53i

NƯỚC SẢN XUẤT/ORIGINAL : JAPAN

NĂM/YEAR : 2004

KÍCH THƯỚC BÀN/TABLE SIZE : 780mm x 560mm  

HÀNH TRÌNH X-Y-Z/TRAVEL X-Y-Z: 520mm x 370mm x 320mm

TẢI TRỌNG PHÔI/MAX WORKPIECE WEIGHT: 1500kg

Detail information
Contact
Other Product

SODICK AP330

Price: please contact

EDM

Price: please contact

EDM

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com