Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Laser Cutting Machine
Laser Cutting Machine

Category's Product :

Laser Cutting Machine

Price:

LH 0903.087.363

Máy cắt Laser FO4020NT 37420016

-       Nước sản xuất : Japan

-       Năm : 09/2004

-       Công suất : Fanuc C6000-E (6.0kW)

-       Kích thước bàn : 2000 mm x 4000 mm

-       Trọng lượng : 20.3 ton

Detail information
Contact

Máy cắt Laser FO4020NT 37420016

-       Nước sản xuất : Japan

-       Năm : 09/2004

-       Công suất : Fanuc C6000-E (6.0kW)

-       Kích thước bàn : 2000 mm x 4000 mm

-       Trọng lượng : 20.3 ton

Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Laser Cutting Machine

Price: please contact

Laser Cutting Machine

Price: please contact

CNC Cutting Machine

Price: please contact

CNC Cutting Machine

Price: please contact

CNC Cutting Machine

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com