Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Cutting Machines
Cutting Machines

Category's Product :

Cutting Machines

Price:

LH 0903.087.363

LoạiGS1631

Chiều dầy chấn16mm

Chiều dài chấn3,100mm

 
Detail information
Contact
Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Cutting AMADA

Price: please contact

Cutting Machine AMADA CSW-250

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com