Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Press Machines
Auto stamping AAA AC1-20N3

Category's Product :

Press Machines

Price:

LH 0903.087.363

Nước sản xuất: Japan
Lực dập: 200 ton
Tần số dập: 25-45 S.P.M
Kích thước bàn gá trên: 800x600 mm
Kích thước bàn gá dưới: 1420x840 mm
Detail information
Contact

Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com