Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
Press Machines
AMADA TP-45-X2

Category's Product :

Press Machines

Price:

Liên hệ 0903087363

Model : Amada TP 45C X2

Capacity ( Lực dập) : 45 ton
Slide stroke length ( Hành trình dập) : 100 mm
Number of stroke ( Tần số dập) : 75 spm
Die height ( Độ mở khuôn) : 255 mm
Slide ADJ. (Khoảng điều chỉnh) : 60 mm
Slide dimension ( kích thước bàn gá trên) : L-R 400 mm, F-R 350 mm

Bolster dimension ( kích thước bàn gá dưới) : L-R 900 mm, F-R 450 mm
Year ( Năm sản xuất) :  1988

Detail information
Contact
Other Product

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

PRESS MACHINE

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com