Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
NC - CNC Press Brake Machine
AMADA RG35S

Category's Product :

NC - CNC Press Brake Machine

Price:

LH 0903.087.363

Control : CNC

Tonnage:  38.50 Ton

OA Length:  100 mm

3 Trục

Detail information
Contact

Other Product

Price: please contact

Press Brake Machine Amada 80 Ton

Price: please contact

Press Brake Machine Amada 80 Ton

Price: please contact

Press Brake Machine Amada 100 T

Price: please contact

Pressbrake Machine

Price: please contact

Pressbrake Machine

Price: please contact

Pressbrake Machine

Price: please contact

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com