Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
プレス機
AAA AUTOスタンピングAC1-20N3

保証 :

プレス機

価格:

LH 0903.087.363

Nước sản xuất: Japan
Lực dập: 200 ton
Tần số dập: 25-45 S.P.M
Kích thước bàn gá trên: 800x600 mm
Kích thước bàn gá dưới: 1420x840 mm
細部
接続

その他の製品
p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

天気

Ha Noi シティ

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh シティ

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue シティ

Thời tiết Huế

Ca Mau シティ

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang シティ

Thời tiết Nha Trang

顧客

  • Online support (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com