Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
CNCパンチングマシン

保証 :

CNCパンチングマシン

価格:

LH 0903.087.363

MODEL : HIQ-1250
NƯỚC SẢN XUẤT/ORIGINAL : JAPAN
NĂM/YEAR : 1999
LỰC ĐỘT/PRESSURE : 30 TON
CHIỀU DÀI/SHEET LENGTH : 950MM
CHIỀU RỘNG/SHEETWITH : 1250MM
SỐ DAO ĐỘT/POSITION ATC : 37  
 
細部
接続
MODEL : HIQ-1250
NƯỚC SẢN XUẤT/ORIGINAL : JAPAN
NĂM/YEAR : 1999
LỰC ĐỘT/PRESSURE : 30 TON
CHIỀU DÀI/SHEET LENGTH : 950MM
CHIỀU RỘNG/SHEETWITH : 1250MM
SỐ DAO ĐỘT/POSITION ATC : 37  
 
その他の製品
p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

天気

Ha Noi シティ

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh シティ

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue シティ

Thời tiết Huế

Ca Mau シティ

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang シティ

Thời tiết Nha Trang

顧客

  • Online support (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com