Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
加工機

保証 :

加工機

価格:

LH 0903.087.363

Work table size: 600x1200 mm 

X axis travel: 1200 mm 

Y axis travel: 550 mm 

Z axis travel: 350 mm 

Grinding wheel diameter: 300 mm 

Grinding wheel speed: 3000 rpm

細部
接続
その他の製品

天気

Ha Noi シティ

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh シティ

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue シティ

Thời tiết Huế

Ca Mau シティ

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang シティ

Thời tiết Nha Trang

顧客

  • Online support (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com