Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
フライス盤

保証 :

フライス盤

価格:

LH 0903.087.363

Máy Nhật.

Tốc độ Trục chính : 100 – 3600 rpm 

Kích thước bàn máy :1300 x 310 mm 

Hành trình :X x Y x ZX 710 x 300 x 400 mm 

Tự động trục X. Chế độ chạy bàn nhanh. 

細部
接続
その他の製品
p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

天気

Ha Noi シティ

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh シティ

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue シティ

Thời tiết Huế

Ca Mau シティ

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang シティ

Thời tiết Nha Trang

顧客

  • Online support (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com