Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
フライス盤

保証 :

フライス盤

価格:

LH 0903.087.363

Hành trình X: 650 mm. 

Hành trình Y: 300 mm.

Hành trình Z: 400 mm. 

Tốc độ trục chính: 60 - 1800 rpm.

Số cấp tốc độ: 12. 

Loại đầu dao: NT 50. 

Tự động chạy bàn: X,Y,Z bơm nước , 

trục dao ngang đầy đủ. 

Kích thước máy ( D x R x C ): 2000 x 2100 x 2000 mm

細部
接続
その他の製品
p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

p class="name">

価格:お問い合わせください

天気

Ha Noi シティ

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh シティ

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue シティ

Thời tiết Huế

Ca Mau シティ

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang シティ

Thời tiết Nha Trang

顧客

  • Online support (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com