Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
NEW PRODUCT
MACHINE TOOLS view all ...

MAZAK VARIAXIS 500-5X II

Price: please contact

Makino UP53i

Price: please contact

OKUMA M561V

Price: please contact

MAKINO V33 2005

Price: please contact

MAKINO V56 2008

Price: please contact

OKK VM5III

Price: please contact

GENERAL TOOLS view all ...

MAZAK VARIAXIS 500-5X II

Price: please contact

Makino UP53i

Price: please contact

OKUMA M561V

Price: please contact

MAKINO V33 2005

Price: please contact

MAKINO V56 2008

Price: please contact

OKK VM5III

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com