Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
TOOLS MACHINES

MORI SEIKI SL 65MC

Price: please contact

MAKINO HYPER 5

Price: please contact

AMADA HA-250

Price: please contact

AMADA TPW250

Price: please contact

Dập Komatsu 300T

Price: please contact

Mori Seiki TV400

Price: please contact

STM milling 2H 52123

Price: please contact

OKK STM

Price: please contact

Dainichi DLG-SHB Lathes

Price: please contact

Price: please contact

Cutting AMADA

Price: please contact

Price: please contact

Lathe Machine

Price: please contact

Paper cutter - SAIT

Price: please contact

Paper cutter - Polar

Price: please contact

KUBOTA Agricultural Machinery

Price: please contact

Milling Machines

Price: please contact

Cutting Machine AMADA CS220

Price: please contact

1 - 2

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com