Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
TOOLS MACHINES

Cutting Machines

Price: please contact

Plastic Injection

Price: please contact

Compressor Machines

Price: please contact

compressor machine YANMAR

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

OKK VP 400 CNC milling machine

Price: please contact

AMADA FB125

Price: please contact

MAKINO V33 2005

Price: please contact

OKK VM5III

Price: please contact

HORKOS NS70

Price: please contact

TOYOKOKI

Price: please contact

NISSHINBO HIQ-1250

Price: please contact

MORI SEIKI SL 75MC

Price: please contact

MORI SEIKI SL 65MC

Price: please contact

MAKINO HYPER 5

Price: please contact

AMADA HA-250

Price: please contact

Amada 357 Queen

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

Price: please contact

1 - 2 - 3 - 4

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com