Hotline :
VN: (+84) 903 087 363
JA: (+81) 080 3556 8839
NEW PRODUCT
MACHINE TOOLS view all ...

Makino UP53i

Price: please contact

MORI SEIKI SV503

Price: please contact

SODICK AP330

Price: please contact

Mori Seiki NL2500

Price: please contact

Cutting Plasma KOIKE

Price: please contact

Price: please contact

GENERAL TOOLS view all ...

Makino UP53i

Price: please contact

MORI SEIKI SV503

Price: please contact

SODICK AP330

Price: please contact

Mori Seiki NL2500

Price: please contact

Cutting Plasma KOIKE

Price: please contact

Price: please contact

WEATHER

Ha Noi City

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Ho Chi Minh City

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Hue City

Thời tiết Huế

Ca Mau City

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang City

Thời tiết Nha Trang

PLACES

  • オンラインサポート (24/7)
  • Trịnh Tâm


    (+84) 903 087 363


    mrtam101


    cncdaihung@gmail.com